Program

Klokkespilsfestival 2018 – klokkespillets 60 års jubilæum

Mandag d. 16. juli kl. 12.00: Stefano Coletti, Belgien

Torsdag d. 19. juli kl. 16.00: Jon Lehrer, Canada

Mandag d. 23. juli kl. 12.00: Marcel Siebers, Holland

Torsdag d. 26. juli kl. 10.00: Karsten Hermansen, Marstal og kl. 11.00 Anders Granquist, Odense, kl. 12.00 Povl Chr. Balslev, Svendborg

Onsdag d. 1. august kl. 12.00: Fællessang, klokkespil og rugbrødsmadder

Onsdag d. 1. august kl. 15.00: Klokkespil og fortælling på Naturama

Torsdag d. 2. august kl. 15.15: Transportabelt klokkespil på Gl. Torvedag

Torsdag d. 2. august kl. 17.30: Koncert ved Bølgen på Havnen

Fredag d. 3. august kl. 15.00: Klokkespil og Slagtøjskoncert på torvet ved Karel Kelderman, Ole Caspersen og Daniel Rahbek Jones